สถานีตำรวจภูธรกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapangpolice.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

งานสอบสวน
 
พ.ต.ท.ชนะ เลิศจิตนากิจ
รอง ผกก.ส.
  พ.ต.ท.ชัยชัย    แก้วอ่อน  
  สวส.  
พ.ต.ท.ประพันธ์    เดชารัตน์ พ.ต.ท.ผจญ   เนียมรินทร์ พ.ต.ท.ธีรภัทร   ตรีเภร
พงส.(สบ.2) พงส.(สบ.2) พงส.(สบ.2)
ด.ต.มณีโชติ    เสนารัตน์
ด.ต.วิจิตร   แหวนเพชร ด.ต.พีรพล  พันธ์ทิพย์  
ผบ.หมู่(สส.) ผบ.หมู่ (สส.) ผบ.หมู่ (สส.)
 
จ.ส.ต.ไพรัตน์  คงเพ็ง      ด.ต.เอกราช ทองทิพย์
ผบ.หมู่ (สส.)   ผบ.หมู่ (สส.)