สถานีตำรวจภูธรกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.kapangpolice.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
 
ตำบล พื้นที่/ตร.กม. อปท. ประชากร/คน หมายเหตุ
ที่วัง 81 เทศบาลตำบล 15,040 พื้นที่ทั้งหมด 4 ตำบล 39   หมู่บ้าน
กะปาง 75 อบต. 14,200 ประชากรแฝง 8,521 คน
เขาโร 96 อบต. 11,055  
น้ำตก 74 อบต. 8,521